JEDNODŇOVÝ TANEČNO KREATÍVNY ATELIÉR DANCE KIDS

TERMÍN :

NEDEĽA 17.10. 2021 – pre dievčatá nad 8 rokov

TANEC – POHYB – JOGA – ZÁBAVA – TVORENIE


Miesto : Dance Kids – Mánesovo nám.6, Bratislava Petržalka

Čas – 8:30/9:00  – 16:00

Úspešný letný tanečno kreatívny projekt rozširujeme aj počas školského roka, pravidelne sa plánujeme s dievčatami stretávať raz do mesiaca  – nedele – vždy s inou témou a inou vekovou kategóriou. 

Program :

  • jogovo pohybové hry
  • tanec – rôzne štýly
  • tvorenie

Lektori : interní a externí lektori Dance Kids – tanečníci, pedagógovia, jogíni

Odborný garant : Mgr. Monika Podhajská

Termíny :

  • 17.10. 2021 – dievčatá nad 8 rokov

Podmienky :

  • záujem o tanec, pohyb, tvorenie
  • dodržanie určenej vekovej hranice
  • vypísanie záväznej prihlášky – viď nižšie  a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami

Strava : desiata, obed a olovrant  – vieme zabezpečiť stravu s potravinovými obmedzeniami /bez navýšenia ceny, je nutné o tom informovať vopred v prihláške/

CENA

29 dieťa/ jednodňový program
  • Cena zahŕňa : program, pedagogický dozor, profesionálnych lektorov, 3 x strava - desiata, obed, olovrant, pitný režim, kreatívny materiál
Dáška Šeminská

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.