Previous
Next

Bábätká sa rozvíjajú najmä pohybom a správnym cvičením môžeme pozitívne ovplyvniť ich celkový vývin. Cvičenie prospieva nielen zdraviu, ale aj k psychickej pohode a zlepšeniu kontaktu medzi rodičom a dieťaťom. Pri cvičení vytvárame deťom stimulačné prostredie a ponúkame im nové možnosti. Deti sa učia hýbať a riadiť svoj pohyb.

Východiskom našej práce je rešpekt voči rodičovi a dieťaťu. Pracujeme vždy s dieťatkom tam, kde sa psychicky aj fyzicky nachádza a pomáhame mu prejsť zo známeho do neznámeho (či už prostredia, pohybu…).

Spolu s rodičom hľadáme spôsoby, ako deti podnietiť k tvorivej práci so svojím telom, pomôckami a hračkami. Vždy dodržiavame zásadu vývinu. Nie je pre nás významné, ako rýchlo vývin pokračuje, ale to, aby jednotlivé fázy prebehli a neboli preskakované. Vždy podporujeme dieťa k dosiahnutiu toho, k čomu samo smeruje.

Cvičíme s deťmi na veľkých aj malých fitloptách, na podložkách, na rukách. Dbáme na správnu východziu polohu a na presnosť prevedenia. Zaraďujeme rôzne masážne techniky a stimulačné aktivity vhodné pre malé deti. To všetko za doprovodu detských pesničiek a riekaniek.

Organizačné informácie

Na kurz si prineste pohodlné oblečenie a veci, ktoré potrebujete k starostlivosti o bábätko. Všetko ostatné máme pre vás k dispozícii.

Kurz vedie

Mgr. Monika Podhajská

Trvanie

45 minút

Previous
Next

Základom lekcie sú rôzne ľahké cvičenia pomáhajúce udržiavať pružnosť a ohybnosť vyvýjajúcich sa detí. Využívame prirodzenú detskú potrebu pohybu. Správne cvičenie u detí zaistí zdravý vývin všetkých svalových skupín a kĺbov. Dieťa sa bude postupne cítiť v súlade so svojím telom, bude istejšie stáť na nohách a reagovať na podnety z okolia. Čím sú deti staršie, zaraďujeme viac detailov a širšie spektrum pohybov. Cvičíme s deťmi na fitloptách,  ale aj bez nich s rôznymi pomôckami ako sú malé lopty, kruhy, preliezacie dráhy, stuhy, balančné disky…

Zameriavame sa najmä na podporu prirodzeného motorického vývinu, ale aj  na podporu rozumovej a rečovej oblasti. Cvičíme hravou formou za doprovodu detských piesní a riekaniek. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny.

Organizačné informácie

Rodičia, starí rodičia, pestúni…(ktokoľvek, kto príde s dieťatkom na cvičenie) sa aktívne do hodiny zapájajú, cvičia spolu s deťmi.

Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, naboso alebo v ľahkej obuvi. Nie v pančuškách, aby si  mohli vyzuť ponožky pri stimulačnej práci s chodidlom.

Kurzy vedú

Mgr. Monika Podhajská

Trvanie

50 minút

Cvičíme

v Petržalke

Previous
Next

Cielená tanečná príprava pre najmladšie dievčatá. Určená pre dievčatá od 2 rokov, ktoré sa vrtia hneď ako započujú muziku. Lekcia je zložená z jednoduchých tancov, tanečných variácií, detskej jogy a detských hier.

Deti sa učia pracovať v dvojiciach, prenášať váhu, koordinovať v priestore, spájať tanečné prvky do krátkych variácií.

Počas hodiny im láskyplnou podporou vytvárame priestor pre hru a pohyb, pre vlastné nápady a poskytujeme im vedenie, aby sa im podarilo urobiť to, čo by chceli urobiť samé. Používame k tomu najmä tanec a hudbu, ale aj hudobno pohybové hry, rytmické cvičenia, množstvo pomôcok ako sú lopty, hudobné nástroje, kruhy, stuhy,  prekážkové dráhy, balančné disky.

Hlavný predpoklad na prihlásenie na kurz : dievčatá musia mať dovŕšené dva roky, mali by sa vedieť už trochu dlhšie sústrediť a  milovať tanec a hudbu

Organizačné informácie

Rodičia sú prítomní a spolupracujú na hodine. Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, najlepšie v drese alebo tričku a legínach. Na nohy najlepšie cvičky – piškóty (nie je vhodná obuv s tvrdou a šmykľavou podrážkou). Retiazky, náramky, prívesky deťom pred cvičením odložte.

Kurzy vedú

Mgr. Monika Podhajská

 

Trvanie

50 minút

Tancujeme

v Petržalke

Previous
Next

Lekcia je určená pre dievčatá a chlapcov vo veku 2,5  a 3 roky.

Je plná tanca, zábavy a športu. Deti sa vybláznia, zacvičia si, ponaťahujú, zatancujú.

Súčasťou lekcie sú detské hry a športy s loptami, kruhmi, balančnými diskmi, prvky z detskej jogy a tanečnej prípravky …

Organizačné informácie

Prineste deťom pohodlné športové oblečenie a tenisky alebo cvičky, rodičia sú na lekcii prítomní,  snažíme sa s detičkami pracovať už samostatnejšie, ale občas dospelých do lekcie aktívne zapájame.

Kurzy vedú

Mgr. Monika Podhajská

 

Trvanie

50 minút

Cvičíme

v Petržalke

Previous
Next

Lekcie sú určené pre dievčatá vo veku od 3 do 7 rokov.

Aktivity, najmä zo začiatku vychádzajú z toho, čo deti poznajú a pomaly sa pridávajú cvičenia nové, neznáme. Hravými cvičeniami a malými cielenými impulzmi vedieme deti k lepšiemu uvedomeniu si vlastného tela a celkovej koordinácii.

Počas hodiny im láskyplnou podporou vytvárame priestor pre hru a pohyb, pre vlastné nápady a poskytujeme im vedenie, aby sa im podarilo urobiť to, čo by chceli urobiť samé. Používame k tomu najmä tanec a hudbu, ale aj hudobno pohybové hry, rytmické cvičenia, množstvo pomôcok ako sú lopty, hudobné nástroje, kruhy, stuhy,  prekážkové dráhy, balančné disky.

Na lekciách sa zameriavame najmä na zlepšenie celkovej koordinácie a zlepšenie držania tela. Rôznymi cvičeniami pomáhame udržiavať pružnosť a ohybnosť detí. Deti sa učia stále viac pracovať v skupinách a v dvojiciach. V lekcii má nezastupiteľné miesto aj práca s chodidlom a nácvik rovnováhy. Dôraz kladieme na kvalitu pohybu. Deti sa učia dobre stáť na nohách, získavať väčšiu stabilitu, ľahkosť v pohybe, učia sa  efektívnejšie používať svoje telo.

Dôležitou súčasťou hodín je cielená tanečná príprava, kde dievčatá dostávajú čo najširší záber a rozhľad zo základných tanečných techník, ktoré môžu naďalej rozvíjať.

Obsahom lekcie sú základy baletu, brušné, havajské, latino tance, zumba, slovenský folklór …

Organizačné informácie

Rodičia nie sú prítomní na hodine a lekciu nijako nenarúšajú. Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, najlepšie v drese alebo tričku a legínach, v cvičkách tzv. piškótach. Náramky, retiazky a prstene je potrebné nechať doma. Dlhé vlasy musia byť zapnuté.

Kurzy vedú

Mgr. Monika Podhajská

Mgr.art. Barbora Volochová

PaedDr. Ingrid Obložinská

Mgr. Denisa Cerovská

Barbora Obložinská

Trvanie

50 minút

Tancujeme

v Petržalke a Ružinove

Previous
Next

Ide o pohybové cvičenie detí vychádzajúce z jogy. Nesúťaživou formou sa zameriavame na vedome riadený pohyb, sústredenie, prácu s dychom a na harmonický rozvoj všetkých zložiek osobnosti. Cvičenie jogy u detí napomáha odstrániť nepriaznivé účinky nadmerného sedenia a zlepšuje správne držanie tela. Detská joga je vhodná i ako doplnok pri iných športových aktivitách, kde sa stáva kompenzáciou pri namáhaných svaloch.

Cieľom cvičenia je upokojenie, regenerácia organizmu, posilnenie svalov, správne držanie tela, prehĺbenie a spomalenie dychu, zlepšenie pohybovej koordinácie, získanie nadhľadu, lepšie zvládnutie stresových situácií.

Cvičenie je spestrené pomôckami, príjemnou hudbou a rozprávaním.

Organizačné informácie

Treba si priniesť ponožky, pohodlné oblečenie a dobrú náladu. Jogamatky a všetky pomôcky k cvičeniu máme k dispozícii.

Kurz vedie

Mgr. Mária Bartová

 

Trvanie

60 minút

Cvičíme

v Petržalke

soboty 10:00

Previous
Next

Kurzy sú určené pre deti od 4 do 9 rokov.

Lekcia pozostáva zo všeobecnej gymnastickej prípravy a následne z nácviku základných gymnastických cvičebných tvarov ako sú kotúľ vpred, vzad, stoj na rukách, na hlave, premet bokom, špagáty, gymnastický strečing…

Tréningy sú zamerané na rozvoj koordinácie, na posilňovanie, uvoľňovanie a ohybnosť.

Organizačné informácie

Rodičia nie sú prítomní na lekcii. Deti cvičia v drese a legínach,a lebo tričku a teplákoch, na nohy – cvičky /piškóty/, dlhé vlasy musia byť zapnuté.

Kurzy vedú

Mgr. Denisa Cerovská

Barbora Obložinská

Trvanie

50 minút

Cvičíme

v Petržalke a Ružinove

Previous
Next

Lekcie sú určené pre dievčatá vo veku 6-9 rokov.

Na lekciách sa zameriavame najmä na zlepšenie celkovej koordinácie a zlepšenie držania tela. Rôznymi cvičeniami pomáhame udržiavať pružnosť a ohybnosť detí.

Dôležitou súčasťou hodín je cielená tanečná príprava, kde dievčatá dostávajú čo najširší záber a rozhľad zo základných tanečných techník, ktoré môžu naďalej rozvíjať.

Obsahom lekcie sú základy baletu, show dance, moderný tanec a gymnastické cvičenia.

Organizačné informácie

Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, najlepšie v drese alebo tričku a legínach, v cvičkách tzv. piškótach. Dlhé vlasy musia byť zapnuté.

Kurz vedie

Barbora Obložinská

Previous
Next

Lekcia plná tanca, zábavy a športu. Deti sa vybláznia, zacvičia si, ponaťahujú, zatancujú. Súčasťou je kvalitný tanečný tréning v rôznych moderných štýloch,  detské hry a športy s loptami, kruhmi, balančnými diskmi…

Je to akčná a temperamentná hodina.

Lekcia je zameraná na všestranný pohybový rozvoj detí, zvýšenie svalovej sily a stability, nácvik rovnováhy v rôznych podobách, správne nášľapy na chodidlo, prenášanie váhy, koordináciu a orientáciu v priestore, spoluprácu v skupine. Striedame cvičenia s pomôckami a bez nich, tanečné a športové aktivity, voľné a cielené cvičenia.

Organizačné informácie

prineste deťom pohodlné športové oblečenie a tenisky alebo cvičky, deti ostávajú na lekcii samé

Kurz vedie

Barbora Obložinská

Previous
Next

Lekcia je určená pre dievčatá od 6 rokov.

Dievčatá sa hravou formou zoznámia s orientálnym a zábavným filmovým indickým tancom – Bollywood. Naučíme sa izolácie tela, množstvo krokových variácií, rôzne výrazové prvky a gestá v tanci.

To všetko za sprievodu strhujúcej a rytmickej hudby. Súčasťou lekcií bude aj použitie rekvizít – hodvábne vejáre, palice …

Lekcie sú veselé, hravé a rôznorodé.

Organizačné informácie

Oblečenie – obtiahnuté tričko alebo dres, legíny, na nohy cvičky – piškóty alebo naboso.

Kurz vedie

Lýdia Siwakoti

Previous
Next

Lekcia je určená pre dievčatá vo veku 6-8 rokov.

Dievčatá majú možnosť nahliadnuť do tajov klasického a ľudového tanca veľmi zábavnou a hravou formou.

Preberáme s nimi základné cviky a jednoduché tanečné kombinácie. V baletnej časti sa zameriavame na cvičenia, ktoré rozvíjajú ladnosť a estetičnosť pohybov, koordináciu a správne držanie celého tela, nenásilnou formou zväčšujeme rozsah a elasticitu dolných končatín.

Vo folklórnej časti sa zoznamujeme s tradíciami, krojmi, tancujeme tance z rôznych regiónov s pevnou hudobnou a pohybovou štruktúrou, hráme sa detské hry.

Lekcia pozostáva z dvoch častí – ide o striedanie folklórneho a klasického tanca v rámci jednej cvičebnej hodiny. Kurz je výborným doplnkom aj pre dievčatá z našich tanečných skupín a iných tanečných alebo gymnastických zoskupení.

Organizačné informácie

Lekcia trvá 50 minút. Oblečenie – dres, pančušky (legíny), prípadne tanečná sukňa, na nohy cvičky – piškóty. Náramky, retiazky a prstene je potrebné nechať doma. Vlasy musia byť zapnuté.

Kurz vedie

Mgr.art. Barbora Volochová

 

Previous
Next

Lekcie pre dievčatá aj chlapcov vo veku od 5 rokov. Deti sa zoznámia s tradíciami, krojmi, piesňami, zvykmi z rôznych regiónov. Tancujeme, spievame, hráme sa veselé detské hry, učíme sa prekáračky, hrajeme scénky zo života detí na vidieku v minulosti, tvoríme choreografie.

Lekcie sú veselé, hravé a rôznorodé.

Organizačné informácie

Lekcia trvá 50 minút. Oblečenie dievčatá – točiaca sa sukňa po kolená, na nohy cvičky – piškóty a chlapci cvičky alebo tenisky.

Folklórny súbor založila a od roku 2014 vedie

Mgr.art. Barbora Volochová

 

Previous
Next

Kurz je určený : rodičom, starým rodičom, tehotným mamičkám, pedagógom

Masáže sú určené : zdravým deťom, deťom so špeciálnymi potrebami, novorodencom, bábätkám, starším deťom, ale aj dospelým

Obsah kurzu : 5 hodín praktickej výuky – technika celotelových detských masáží, základy použitia rastlinných a éterických olejov u detí, základy psychomotorického vývinu detí, základy manipulácie s bábätkom

Prečo masírovať : masáže zvyšujú imunitu, zlepšujú spánkový rytmus, odstraňujú popôrodné traumy, stimulujú krvný obeh, okysličujú organizmus, podporujú správne dýchanie, správne držanie tela, stimulujú pokožku, podporujú pohybový aparát, deti dokonale zrelaxujú, …

Organizačné informácie

Kurzy prebiehajú v pohybovom štúdiu Dance Kids na Mánesovom námestí 6 v Bratislave, v prípade individuálneho kurzu je možnosť viesť kurz v domácom prostredí alebo prostredníctvom ZOOM, sú individuálne alebo v skupine v termíne po dohode s lektorkou, môžete prísť aj so svojím dieťatkom (po šestonedelí), masáže sa učíme na bábikách, ktoré máme pre Vás k dispozícii, kurzu sa môže zúčastniť aj otecko alebo iný člen rodiny bez poplatku, kurz je rozdelený na 2 stretnutia (spolu 5 hodín)

Kurz vedie

Mgr. Monika Podhajská

špeciálna pedagogička

certifikovaná lektorka pre prácu s deťmi a bábätkami, 18 ročná prax s detskými masážami a prácou s deťmi

CENA

60 € / individuálny kurz / 5 hodín praktickej výučby v 2 – 3 stretnutiach

35 € / skupinový kurz / 5 hodín praktickej výučby pri skupine minimálne 3 účastníkov

PRIHLASOVANIE A INFO

0905 740 403, info@dancekids.sk

Joga je filozofický systém, ktorý sa zaoberá využitím duševných a fyzických síl k duchovnej dokonalosti. Všetky jej techniky, telesné i mentálne sa dajú označiť za očistné. Cvičenie asán – telesných pozícii tvorí len jednu osminu celého filozofického systému jogy. Je ale prostredníkom oslovujúcim západnú civilizáciu, ktorá trpí absenciou zdravého telesného pohybu a tým privádza zrelých záujemcov k túžbe odhaliť i ďalšie stupne jogy.

Správne cvičenie asán prináša nášmu telu spevnenie chrbtice, mobilizáciu kĺbov, zlepšenie držania tela a vyrovnáva svalové dysbalancie. Podporuje funkcie vnútorných orgánov, endokrinných žliaz a prináša detoxikáciu tela a upokojenie mysle. Naučí nás správne dýchať a cez dych ovládať naše telo i psychiku.

Na našich hodinách Vás prevedieme cez uvedomenie si dychu, vytvoríme si vnútorné teplo v klasických pozdravoch slnku, rozvinieme silu a prečistíme energetické dráhy v základných asánach. V záverečnej relaxácii precítime benefity z cvičenia a na chvíľu úplne zrelaxujeme nielen telo, ale uvoľníme hlavne svoju myseľ.

Príďte sa zharmonizovať, zvitalizovať, omladiť.

Namaste.

Organizačné informácie

Jogamatky, jogabloky a deky máme pre Vás k dispozícii. Prineste si pohodlné oblečenie, cvičí sa naboso.

Lekcie môžete navštevovať jednorazovo – 6 Eur alebo na permanentku. 60 Eur – 11 lekcií /1 lekcia je zadarmo/

Na lekcie je potrebné sa vopred prihlásiť v rozvrhu.

Kurzy vedú certifikovaní lektori

Trvanie

60 minút

Previous
Next

Zábavný a energetický workout, ktorý spája techniky TANCA, PILATES a JOGY.

Je to úžasná kombinácia sily, flexibility a kardio elementov s využitím baletnej tyče, overballov a expanderov.

Tonizuje celé telo, zaraďuje veľa pohybov, ktoré sú zamerané na tvarovanie sedacích svalov /zadku/, spaľovanie tuku okolo drieku a na chrbáte. Odtiaľ aj ten názov booty znamená v hovorovej angličtine zadok a barre je baletná tyč.

DanceBarre vznikal postupne a veľmi prirodzene. V roku 2009 to bol Pilates, ktorý je mojím životným kamarátom až doteraz a viem, že aj naďalej to bude úspešné orechové spojenie. Neskôr v roku 2016 mi ukázala nový smer skvelá Tracey Mallett, keď som cestovala za ňou do Rimini, Budapešti a Londýna a mala možnosť sa certifikovať na inštruktorku jej pohybových konceptov BootyBarre a Bbarreless. Po rokoch mi prišiel BootyBarre príliš statický a málo temperamentný, tak som si ho pekne začala postupne dotvárať na môj vysnívaný DanceBarre. Čo nájdete na mojej jedinečnej hodine DanceBarre?
@ zábavnú tanečnú formu full body workout-u
@ stále zostaneme v spojení so svojím aktívnym centrom
@ neprestaneme mať kontrolu nad svojím držaním tela a bruškom

Organizačné informácie

Cvičí sa v pohodlnom oblečení a v ponožkách.

Lekcie môžete navštevovať jednorazovo – 6 Eur alebo na permanentku. 60 Eur – 11 lekcií /1 lekcia je zadarmo/

Na lekcie je potrebné sa vopred prihlásiť v rozvrhu.

Kurz vedie certifikovaná lektorka metódy BootyBarre, Bbarreless a pilates

Mgr. Zuzana Veres

Trvanie

60 minút

Cvičíme

v Petržalke a ONLINE

Previous
Next

Pilates & Stretch je fúzia dvoch fitness foriem, ktoré sa navzájom dopĺňajú a kompenzujú. Pilates posilňuje vo veľkej miere svaly stredu tela a v tandeme pôsobí Strečing ako úľava pre namáhané svaly po celom dni. Vo všeobecnosti benefitom strečingu je zväčšenie rozsahu pohybu a ohybnosti, ale rovnako aj zvýšenie cirkulácie krvi, zlepšenie postúry, zredukovanie bolestí, uvoľnenie stresu a doprianie si tichej príjemnej chvíľky iba pre seba. Cieľovka je jasná – uvoľnenie chrbtových svalov strečingom a zároveň posilnenie stredu tela a hĺbkových svalov metódou Pilates.

Organizačné informácie

Cvičí sa v pohodlnom oblečení a v ponožkách.

Lekcie môžete navštevovať jednorazovo – 6 Eur alebo na permanentku. 60 Eur – 11 lekcií /1 lekcia je zadarmo/

Na lekcie je potrebné sa vopred prihlásiť v rozvrhu.

Cvičíme v štúdiu a vysielame aj živé prenosy online – možnosť pripojiť sa a cvičiť z pohodlia domova.

Cvičíme

v Petržalke štvrtky 18:50

Cvičíme v štúdiu a vysielame aj živé prenosy online – možnosť pripojiť sa a cvičiť z pohodlia domova.

 

Trvanie

60 minút

Kurz vedie certifikovaná lektorka metódy bootybarre a pilates

Mgr. Zuzana Veres

Previous
Next
Tanec – ženskosť – kondícia – ohybnosť
Latino – orient – yoga – chair dance – clip dance – strečing … vyvážená kombinácia zábavy, tanca a spirituality 
 
Tanečná lekcia pre všetky ženy !

Prevedieme Vás kvalitnou dynamickou tanečnou rozcvičkou, v krátkych tanečných variáciách sa povenujeme rôznym tanečným štýlom a na záver sa zrelaxujeme a ponaťahujeme v yoge a meditácii.

Uvoľníme nielen svoje telo, ale aj myseľ, spojíme sa so svojím ženstvom, napojíme sa na našu ženskú energiu a spriechodníme toky energií.

Zameriame sa na spojenie s telom ale rozvinieme aj spirituálnu stránku svojho bytia.

Organizačné informácie

Lekcie prebiehajú online cez ZOOM každý piatok o 19:00.

Lekcie môžete navštevovať jednorazovo – 6 Eur alebo na permanentku. 60 Eur – 11 lekcií /1 lekcia je zadarmo/

Na lekcie je potrebné sa vopred prihlásiť v rozvrhu.

Vedú

Monika a Janka Podhajské

Trvanie

75 minút

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.