VYHLÁSENIE

rodiča/ zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti dieťaťa

Prehlasujem, že naše dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie /karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad/.

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia  alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu posledných 14 dní do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia.

Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • aktuálne študentka gymnázia
  • v detstve sa venovala tancu – jazz, balet, ľudovky …
  • 11 rokov sa súťažne venovala modernej gymnastike – v klube TJ Slávia STU – pod vedením vrcholových trénerok
  • účastníčka množstva domácich a zahraničných súťaží, množstvo umiestnení a medailí
  • bola v reprezentácii SR v kategórii junior v modernej gymnastike
  • účastníčka majstrovstiev sveta v modernej gymnastike v roku 2019 v Moskve
  • Saskia vedie tanečno gymnastické lekcie Dance Kids v Ružinove

Od malička mám vášeň pre tvorenie choreografií. Mám nesmiernu radosť z odovzdávania mojich skúseností mladšej generácii.

Saskia Kissová

tanečno gymnastické lekcie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.