INDIVIDUÁLNY LEKTORSKÝ KURZ
Lektor cvičení s deťmi a bábätkami od 6 mesiacov do 3 rokov

Individuálne stretnutia v čase dohodou osobne v Dance Kids – Mánesovo nám.6, Bratislava  alebo online prostredníctvom ZOOM. 

Obsah výučby :

  • psychomotorický vývin dieťaťa
  • zásady práce s deťmi
  • osobnosť pedagóga
  • metodika vedenia skupinových a individuálnych pohybových lekcií s deťmi
  • špecifiká vekových skupín
  • obsah lekcií – návrhy aktivít
  • práca s pomôckami a hudbou
  • vypracované ukážkové lekcie
  • možnosť  prísť pozrieť lekcie naživo
  • práca s deťmi so špeciálnymi potrebami

Kurz je ukončený vypracovaním a prezentáciou vlastných lekcií a ústnou skúškou.

Dostanete – Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Rozsah – 9-10 stretnutí po 1,5 hodine

Bonus – 1 konzultačné stretnutie po ukončení kurzu a začatí výučby zadarmo

Kurz vedie : Mgr. Monika Podhajská – certifikovaná pohybová lektorka s akreditáciou Ministerstva školstva, tyflopedagogička, tisícky odučených pohybových lekcií, desiatky vyškolených lektorov, 11 rokov skúseností s vedením vlastného pohybového štúdia

Cena - 290 Eur/ celý kurz
Ďalšie konzultácie - za zvýhodnenú cenu pre absolventov kurzu - 20 Eur/ 1,5 hod
Dáška Šeminská

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.