Pondelky 16:30 - 5-7 r.dievčatá v Petržalke

Pondelky 17:30 - 3 a 4 r. dievčatá v Petržalke

Utorky 9:00 - 2 a 3 r .dievčatá v Petržalke

Utorky 15:30 - 3 a 4 r. dievčatá v Petržalke

Stredy 15:30 - 3 a 4 r. dievčatá v Petržalke

Stredy 16:30 - 5 -7 r. dievčatá v Petržalke

Stredy 17:30 - 4 a 5 r. dievčatá v Petržalke

Štvrtky 10:00 - 2 a 3 r. dievčatá v Petržalke

Štvrtky 17:15 - deti od 7 rokov v Petržalke

5.9. - 16.12. 2022

120 Eur/ krúžok

Soboty 16:00 - 4-6 r. dievčatá v Petržalke

jednorazové vstupy

10 Eur/ vstup alebo zvýhodnené permanentka

Deti sú rozdelené podľa veku do skupín.

Základ lekcií je cielená tanečná príprava, kde deti dostávajú čo najširší záber a rozhľad zo základných tanečných techník, ktoré môžu naďalej rozvíjať.

Obsahom sú základy baletu, moderné, latino tance, zumba, slovenský folklór …

Aktivity, najmä zo začiatku vychádzajú z toho, čo deti poznajú a pomaly sa pridávajú cvičenia nové, neznáme. Hravými cvičeniami a malými cielenými impulzmi vedieme deti k lepšiemu uvedomeniu si vlastného tela a celkovej koordinácii.

Počas hodiny im láskyplnou podporou vytvárame priestor pre hru a pohyb, pre vlastné nápady a poskytujeme im vedenie, aby sa im podarilo urobiť to, čo by chceli urobiť samé. Používame k tomu najmä tanec a hudbu, ale aj hudobno pohybové hry, rytmické cvičenia, množstvo pomôcok ako sú lopty, hudobné nástroje, kruhy, stuhy,  prekážkové dráhy, balančné disky.

Na lekciách sa zameriavame najmä na zlepšenie celkovej koordinácie a zlepšenie držania tela. Rôznymi cvičeniami pomáhame udržiavať pružnosť a ohybnosť detí. Deti sa učia stále viac pracovať v skupinách a v dvojiciach. V lekcii má nezastupiteľné miesto aj práca s chodidlom a nácvik rovnováhy. Dôraz kladieme na kvalitu pohybu. Deti sa učia dobre stáť na nohách, získavať väčšiu stabilitu, ľahkosť v pohybe, učia sa  efektívnejšie používať svoje telo.

Organizačné informácie

Na doobedných lekciách – doprevádzajúca osoba je prítomná na lekcii, pomáha podľa toho, ako to dieťa potrebuje.

Na poobedných lekciách – rodičia nie sú prítomní na hodine, môžu deti počkať v našich priestororch, kde máme k dipozícii kaviarenskú časť  s výbornou kávou a čajom. Tanečná sála je presklenná, tak môžete sledovať pri kávičke cez okno pokroky svojich detí. 

Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, najlepšie v drese alebo tričku a legínach, v cvičkách tzv. piškótach.

Lekcie vedú

Mgr. Monika Podhajská

Mgr.art. Barbora Volochová

PaedDr. Ingrid Obložinská

Alexey Korshunov

Trvanie

60 minút

Tancujeme

v Petržalke

Dáška Šeminská

Moja prvá lekcia jogy, ktorú som navštívila bola joga na Bali. Vtedy som ani netušila, že to bola Ashtanga joga. Z lekcií som odchádzala naplnená kľudom, spokojnosťou a radosťou. A tak začala moja prax, moja cesta jogy. Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Absolute hot  yoga, Hatha yoga …

Opäť sa raz potvrdilo, keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Za krátky čas prišla príležitosť odovzdať svoje nie len jogové skúseností ďalším ľuďom. Stala som sa jogovou inštruktorkou. Som vďačná všetkým mojím minulým, súčasným a budúcim učiteľom a tiež klientom, ktorým patrí moje veľké poďakovanie.

Joga okrem iných, všeobecne známych benefitov, je pre mňa  silnou vnútornou oporou a zároveň nástrojom  ako odolávať starostiam bežného života  a ako sa z toho  nepo…. Môj prístup k vedeniu jogy je skôr terapeutický,  sústredený na detail, techniku a dych. S  meditáciou a ezoterikou to veľmi nepreháňam. Učím klientov princípom zdravého a bezpečného pohybu s aspektom na os tela – oporu tela – zámer pohybu.

Mgr. Dagmar Šeminská

yoga inštruktorka

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.