VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Letný tanečno kreatívny ateliér Dance Kids

EtnoDance Kids s.r.o., IČO: 36610518, DIČ: 2022204690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 41101/B,

sídlo : Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob, prevádzka : Dance Kids, Mánesovo nám.6, Bratislava  (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti pohybového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

 1. Prihláška na Letný tanečno kreatívny ateliér

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká vypísaním a odoslaním on-line prihlášky na Letný tanečno kreatívny ateliér na webovej stránke www.dancekids.sk

Po potvrdení prihlášky Poskytovateľom je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť na projekte, ktorého typ si zvolil.

 1. Platba
 1. Záujemca sa vypísaním prihlášky a potvrdením nástupu na projekt zaväzuje zaplatiť cenu prevodom na účet Poskytovateľa alebo v hotovosti na prevádzke Poskytovateľa.
 2. Splatnosť celej sumy za projekt je najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
 3. Vyhradzujeme si právo na zmenu sumy za turnus, pokiaľ sa z dôvodu korona krízy výrazne obmedzí počet detí na turnuse /klient má právo po zvýšení ceny od zmluvy odstúpiť/.
 1. Storno podmienky

      Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu:

 1. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie prihlášky) je možné kedykoľvek pred začiatkom projektu. V prípade, že Záujemca za projekt už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma s odrátaním 15 Eur manipulačný poplatok.
 2. Poskytovateľ si v prípade odstúpenia od zmluvy Záujemcom účtuje 15 Eur manipulačný poplatok.
 3. Spätne a počas trvania projektu si za vymeškané dni nemôže Záujemca nárokovať finančnú náhradu.

  Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh projektu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov projektu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
 2. V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za projekt, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. O všetkých zmenách v projekte je Poskytovateľ povinný ihneď informovať účastníkov projektu.
 2. Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v projekte bez udania dôvodu.
 3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť program a starostlivosť o deti v rozsahu v akom bol program postavený a ponúkaný.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu
 1. V prípade, že sa Záujemca nedostaví na program a vopred o tom písomne neinformoval Poskytovateľa, Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.

 2. Vstup na program majú len riadne prihlásení účastníci programu a účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je Poskytovateľ oprávnený zrušiť jeho účasť na programe bez nároku na vrátenie peňazí.

 3. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka programu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať Poskytovateľa. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti programu a zaradenia do skupiny, odkonzultovať obmedzenia a prípadne umožniť  nahliadnutie do zdravotnej karty. Pri zatajení týchto skutočností má Poskytovateľ právo na vylúčenie účastníka z programu bez nároku na vrátenie peňazí. 

6. Ochrana osobných údajov

 1. Záujemca podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.
 2. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. marca 2021

 • aktuálne študentka gymnázia
 • v detstve sa venovala tancu – jazz, balet, ľudovky …
 • 11 rokov sa súťažne venovala modernej gymnastike – v klube TJ Slávia STU – pod vedením vrcholových trénerok
 • účastníčka množstva domácich a zahraničných súťaží, množstvo umiestnení a medailí
 • bola v reprezentácii SR v kategórii junior v modernej gymnastike
 • účastníčka majstrovstiev sveta v modernej gymnastike v roku 2019 v Moskve
 • Saskia vedie tanečno gymnastické lekcie Dance Kids v Ružinove

Od malička mám vášeň pre tvorenie choreografií. Mám nesmiernu radosť z odovzdávania mojich skúseností mladšej generácii.

Saskia Kissová

tanečno gymnastické lekcie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.